Språk/Language

Bergslagstorget öppnar upp för trafik

30 september kommer delar av Bergslagstorget att öppna för trafik och parkering. Delar av rekreationsytorna kommer finnas kvar.

Del av Bergslagsvägen

Som en del i Finspångs kommuns arbete med den nya utformningen av Finspångs centrum, kommer delar av Bergslagstorget att öppna upp för trafik och parkering. Öppningen sker 30 september och bilister kommer att kunna ta sig fram i båda körriktningarna. Parkeringen kommer att vara tillfällig fram till våren 2022, då ombyggnationen av Bergslagsvägen etapp 2 är planerad att påbörjas.

Öppningen innebär att cirkustorget kommer att avvecklas, ett arbete som startar 20 september.

- Bergslagstorget är en viktig knutpunkt i Finspångs centrum, både för medborgare och näringsliv. Vår ambition med den nya utformningen är att skapa ett levande centrum. Där Bergslagstorget är både tillgängligt och en plats för handel, samt en plats där människor kan mötas och få en stunds avkoppling, säger Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd i Finspångs kommun.

Fortsatt en plats för rekreation och samvaro

En del av Bergslagstorget, närmast restaurangen Joan’s, kommer fortsättningsvis att vara avsedd för rekreation och samvaro, både för barn och vuxna. Spelen som idag står på platsen kommer att finnas kvar och nya vilobänkar kommer att placeras ut.

Kollektivtrafik från juni 2022

Hållplatsläget vid Bergslagstorget kommer att rustas upp och från och med juni 2022 kommer tätortstrafiken återigen att stanna vid Bergslagstorget. Övriga busslinjer, som går utanför tätorten, kommer fortsättningsvis att gå ifrån Finspångs station.

Bergslagsvägen etapp 2

Under våren 2022 är ombyggnationen av Bergslagsvägen etapp 2 planerad att påbörjas, vilket omfattar en ombyggnad av sträckan från Vallonplatsen vidare ut mot och längs med Finsterwaldevägen.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång