Språk/Language

Årets demokratistipendium utdelat

I samband med kommunfullmäktiges sista möte för året delades Finspångs kommuns demokratistipendium för 2021 ut.

Demokratiberedningens ordförande Magnus Moberg (S) med 2021 års demokratistipendiater Jakob Yalin, Annica Nilsson, Malin Fritiofsson, Christina Björnelf och Linda Olsson. Saknas på bilden gör Annika Andrén. Foto: Robert Davidsson

Demokratiberedningens ordförande Magnus Moberg med 2021 års demokratistipendiater Jakob Yalin, Annica Nilsson, Malin Fritiofsson, Christina Björnelf och Linda Olsson. Saknas på bilden gör Annika Andrén.

Sex demokratistödjare inom Finspångs skolor

Stipendiet på 10 000 kr gick i år till sex demokratistödjare som alla verkar som demokrati­stödjare av elevråd eller motsvarande på kommunens högstadie- och gymnasieskolor. Det är Christina Björnelf, Malin Fritjofsson och Annika Andrén på Bergska gymnasiet, Linda Olsson och Annica Nilsson på Nyhemsskolan samt Jakob Yalin på Grosvadsskolan som fick ta emot stipendiet.

Demokratiberednings motivering till beslutet är att stipendiaterna ”bidrar till att unga tränas i demokrati och påverkan i frågor som rör deras vardag, och därmed stärks för att kunna påverka sin framtid och omvärld genom demokratisk delaktighet och medverkan”.

Oväntat och roligt

-Det här var roligt och oväntat; inget jag gått tänkt på, säger Christina Björnelf på Bergska gymnasiet och får medhåll från övriga.

-Det är kul att det arbete vi gör uppmärksammas, fyller Annica Nilsson på Nyhemsskolan i.

Kan bli start för vidare samarbete

När demokratiberedningens ordförande Magnus Moberg (S) delade ut diplom och stipendie­checken sa han att det här är både ett tack för det stipendiaterna redan bidragit med, men även en uppmuntran till ett fortsatt bra arbete för att lyfta demokratifrågorna bland kommunens ungdomar.

Vid utdelningen började stipendiaterna direkt att diskutera när de kan träffas för att tillsammans diskutera hur de kan jobba vidare och kanske även medverka på kommunens demokrativecka i vår.

-Det är jättekul att stipendiet även blir starten på ny samverkan och mer aktiviteter, uttryckte Magnus Moberg.

Om demokrati­stipendium

Finspångs kommuns demokrati­stipendium är på 10 000 kronor och riktar sig till individer och/eller organisationer som på olika sätt arbetar med projekt som stödjer och utvecklar demokratiska perspektiv.

Stipendiat, som kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns demokrati­beredning utser stipendiater.

Kontakt

Mats Johansson
Koordinator
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång