Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Är du nyfiken på vad som händer i Finspångs centrum?

Omvandlingen av Finspångs tätortskärna som pågår just nu är resultatet av ett långsiktigt arbete för att skapa ett centrum som uppmuntrar till vistelse, aktivitet och umgänge.

Hur har processen sett ut?

Ett projekt av den här storleken kräver mycket arbete, redan 2015 togs det första steget då kommunstyrelsen utsåg en politisk referensgrupp med uppdraget att se över tätortens allmänna ytor och formulera mål kring deras utveckling.

I arbetet med att utveckla Bergslagsvägen och Bergslagstorget har gestaltningsprocessen varit en stor del och man har tittat på allt från viktiga målpunkter och siktlinjer till vegetation och ekosystemtjänster, med fokus på att skapa en trygg och säker plats för socialt umgänge både för vuxna och barn.

Vill du läsa mer?

För dig som vill läsa mer om bakgrunden till projektet och arbetet med gestaltningen eller tanken med vegetationsbäddarna och den konstnärliga utsmyckningen så finns nu en så kallad storymap om projektet. Här kan du även se dokumenterande foton på det arbete som redan gjorts och visionära bilder som skapar en känsla av det slutgiltiga resultatet.

Följ projektet

Du som vill följa projektet kan med fördel göra det via projektsidan som uppdateras löpande med information kring det pågående arbetet.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Planeringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång