Finspångs kommun

Språk/Language

Äldreomsorgslyftet: En resa i kompetens och reflektion!

Strax före jul firades att det första steget av Äldreomsorgslyftet avslutats. Firandet bjöd på skratt, kaffe och tårta tillsammans med chefer, medarbetare och projektledare. Hela nio nyutbildade kollegor gladdes åt sina framsteg och en termin fylld med insikter, kunskap och gemenskap.

Janice Persson, projektledare inom kompetensutveckling för sektor vård och omsorg berättar om skälen bakom Äldreomsorgslyftet;
- Det är inte bara en statlig satsning för att höja kompetensen inom äldreomsorgen; kompetensutvecklingen, så som vi bedriver den i Finspångs kommun, är en gemensam resa för både fast personal, sommarvikarier och nyanställda.

Fitnete Pacolli, en av våra glada deltagare, delar sina känslor av tacksamhet och hur utbildningen har öppnat hennes ögon för omvårdnad och demenssjukdomar på ett helt nytt sätt.

Janice betonar att satsningen inte bara handlar om att öka kompetensen, utan också om att skapa en tryggare arbetsmiljö och öppna dörrar för fler heltids- och tillsvidareanställningar.

Resan fortsätter


Under en termin, med 18 halvdagar, har deltagarna fått en djupgående introduktion till arbete med människor. Janice berättar vidare att intresset har spridit sig som en positiv våg, och nu har dessutom fler medarbetare spontant sökt deltagande.

Det nuvarande projektet sträcker sig till december 2024 och har redan visat positiva resultat. Vidare nämner Janice glatt en deltagare som har valt att ta nästa steg genom att söka till sjuksköterskeutbildningen.

Vad utbildningen handlar om


I utbildningen fokuserar man på mänskliga aspekter, att låta brukaren vara så självständig som hen kan är en viktig aspekt. Historik, service, bemötande och praktiska moment som dokumentation och genomförandeplaner är andra viktiga delar. Genom att använda Lifecare och testklienter får vi möjlighet att öva på fiktiva patientfall.

Framtiden ser ljus ut


Socialstyrelsen har godkänt att Äldreomsorgslyftet kommer att fortsätta till 2026, vilket ger hopp om långsiktig framgång. Janice ser fram emot det fortsatta arbetet med sina deltagare och är redo att fortsätta göra skillnad inom äldreomsorgen.

Kontakt

Janice Persson
Projektledare kompetensförsörjning
Sektor vård och omsorg

0122-853 88
janice.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång