Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Äldrekurator ska öka trygghet och kvalitet för våra äldre

En ny tjänst inom Finspångs kommun ska stärka servicen på kommunens särskilda boenden.

Jeanette Grundström, ny äldrekurator i Finspångs kommun.

Efter ett politiskt beslut inrättades i början av året en ny tjänst som äldrekurator i Finspångs kommun. Syftet med tjänsten är att öka tryggheten och kvalitén för de äldre inom kommunens särskilda boende (SÄBO).

Tanken är att de boende ska kunna få samtal och motivation i vardagen. Tjänsten innebär även att viktiga risk- och skyddsfaktorer för den äldres hälsa och sociala behov ska lyftas upp på ett bättre sätt.

-Jag började tjänsten som äldrekurator vid årsskiftet och dessförinnan har jag under många år arbetat som skolkurator både i Finspång och Norrköping, berättar Jeanette Grundström.

Stöttar även övrig personal

I arbetsuppgifterna ingår även att stötta personalen och organisationen. Det kan bland annat handla om att vid behov

  • genomföra utredande och rådgivande samtal samt delta i samverkansmöten.
  • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det vardagliga arbetet på enheterna.
  • delta i utbildningsinsatser och ge handledning och konsultation.
  • bidra med kunskap om samhällets stödsystem, ha en omvärldsbevakning, ta del av aktuell forskning, samverka med andra verksamheter samt skapa nätverk med andra kommuner.

Kommer finnas ute på boendena

-Jag sitter i kommunhuset men kommer till största delen att finnas på boendena så fort pandemin tillåter att livet återgår till det normala, säger Jeanette.

-Det går bara att kontakta mig via mejl eller telefon men jag får också ärenden från personalen på de olika boendena. Så klart kan även en person i nätverket, till exempel en maka, make, partner eller barn också kontakta mig om det finns en oro för den anhörigas psykiska hälsa, avslutar Jeanette.

Kontakt

Jeanette Grundström
Äldrekurator
Sektor vård och omsorg

0122-859 23
jeanette.grundstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Pernilla Johansson
Verksamhetschef särskilt boende
Sektor vård och omsorg

0122-850 44
pernilla.johansson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång