Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

33:e bästa miljökommun

Finspångs kommun avancerar 66 platser i den årliga rankningen Årets miljökommun.

Två barn som håller i en skräppåse från "Håll Sverige rent".

Med en 33:e plats i landet och en 13:e plats (av 108) i kategorin ”Större städer och storstadsnära städer” samt en andraplats i länet har det visat sig att det kommunens arbete med miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor gett ett positivt utfall.

Agenda 2030

Samhällsplanerare Mats Johansson, kommundirektör Johan Malmberg, utvecklingschef Jonas Andersson och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) på besök i Marks kommun för att berätta om Finspångs arbete med Agenda 2030

En del av den framskjutna placeringen handlar om det systematiska arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och att dessa har implementerats i kommunens styrsystem i form av Strategisk plan 2020–2022 och budget 2020.

Övriga saker som bör lyftas fram är krav på fossilfria drivmedel i kommunfinansierade transporter, som exempelvis skolskjuts, färdtjänst och varutransporter.

Bästa skräpplockarkommun

Det finns också ett systematiskt arbete för att förhindra nedskräpning. Bland annat vann Finspång Håll Sverige rents skräpplockartävling.

Kommunens verksamheter använder 100 procent förnybar energi (el, värme, bränsle och kyla) och har egen produktion av förnybar el i form av vattenkraft eller sol-el.

Kommunen har ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar.

Hoppas bli ännu bättre

-Glädjande är att medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete sakta men säkert gått uppåt sedan 2015. Vi hoppas att denna siffra kommer att öka ytterligare de kommande åren. Vi har en systematik i både vårt förvaltande av miljö-, klimat-, och hållbarhetsfrågor men även i utvecklandet av dem”, säger Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd i Finspångs kommun.

-Sedan 2015 har vi även en uppåtgående kurva vad gäller medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar. Vi placerar oss även på tolvte plats bland Sveriges samtliga kommuner i rankningen Årets friluftskommun 2020, fortsätter Hugo Andersson.

-Vi har även intensifierat vårt arbete med hållbar upphandling och att därigenom ställa miljömässiga och sociala krav samt påbörjat arbetet med att uppdatera kommunens klimat- och energiplan. Förhoppningsvis innebär det att vi kan klättra ytterligare några placeringar nästa år”, avslutar Hugo.

Kontakt

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång