Finspångs kommun

Språk/Language

Veronica Fors, specialistsjuksköterska

Veronica Fors

Specialistsjuksköterskan Veronica Fors berättar om hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Det bästa med hennes jobb är att få vara med och utveckla vården i Finspång, och att få hjälpa äldre människor på deras villkor.

Varför valde du att arbeta som sjuksköterska?

Jag har alltid vetat att jag vill jobba med människor, men när jag var yngre visste jag inte riktigt på vilket sätt. Efter att ha provat olika yrken som bland annat personlig assistent, vårdare, servitris och bartender insåg jag att jag ville arbeta som sjuksköterska och jag började min utbildning 2007. Innan och under min sjuksköterskeutbildning hade jag chans att jobba under sommaren på ett särskilt boende i Finspångs kommun. Detta tillsammans med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom äldreomsorgen fick mig att förstå att det var de äldre patienterna jag ville jobba med. Det var de äldre jag ville försöka ge den bästa vården.

Idag jobbar jag som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre och 25 procent av min arbetstid består av utvecklingsarbete. Specialistutbildningen läste jag på halvfart under två år och min arbetsgivare stod för kostnaderna. Jag jobbade även halvtid i min sjuksköterskeroll under denna period.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Det bästa med mitt jobb är att få vara med att utveckla vården i Finspångs kommun. Tack vare att vi arbetar i en mindre kommun och har engagerade chefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska så har jag och mina medarbetare chans att vara med att utveckla hälso- och sjukvården i vår kommun.

Det är en fantastisk känsla att kunna hjälpa människor genom att lyssna till dennes önskningar och sedan försöka göra det bästa för just den individen.

Sen är det otroligt roligt och givande att jobba tillsammans med andra sjuksköterskor och undersköterskor och kunna utbyta kunskap och erfarenhet av varandra.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Då börjar vi klockan 07.30. Innan dess har jag kommit till jobbet, bytt om och tagit mig till ett skrivbord som är ledigt. Jag börjar med att läsa e-post och texter om de patienter som tillhör den området som jag har extra ansvar för. Sedan samlas vi som jobbar i hemsjukvården och har morgonmöte, där delar vi upp arbetet för dagen, dricker kaffe och en del äter frukost. Efter mötet går alla tillbaka till sina platser och läser på om de patienter och uppdrag man har tagit till sig.

Efter detta åker jag oftast ut på hembesök. Ibland tar det hela förmiddagen och ibland hinner man in till kontoret lite innan lunch. Mellanmål eller liknande äter jag oftast i bilen då det brukar vara en bit mellan patienterna. Jag ger mina patienter så mycket tid det är möjligt för att kunna få en helhetsbild över patientens behov. Det är viktigt för mig att försöka arbeta personcentrerat utifrån patienters önskningar och inte utifrån det som vi i vården tror är det bästa för en patient. När jag är tillbaka på kontoret dokumenterar jag i journalen.

Runt klockan 12 brukar vi äta lunch och en timme senare har vi ett möte där vi berättar hur arbetet går, om vi behöver hjälp med saker samt om vi har möjlighet att hjälpa någon annan. Här kan också saker som kommit upp under dagen delas ut till de som har tid och möjlighet till att ta sig an detta.

På eftermiddagen fortsätter jobbet med att dokumentera, packa de saker man har använt under dagen samt eventuellt göra fler hembesök eller gå på möten som oftast hålls på eftermiddagar. Vid klockan 16-17 slutar jag oftast.

Vad krävs för att jobba som sjuksköterska?

För att jobba som sjuksköterska krävs det att man vill lära sig nya saker, att man är nyfiken, har empati, vill göra gott, har ett bra bemötande och tycker om att jobba mycket och ibland ganska hårt. Som sjuksköterska behöver man också kunna se hela människan, jobba som ett team tillsammans med både patienten, dess närstående och andra professioner.

Att vara flexibel och samarbetsvillig är saker som är viktiga för att kunna göra ett bra jobb. Att vara noggrann och engagerad och sträva efter att göra det man kan för någon samtidigt som man behöver veta att allt inte alltid kan bli så bra som man önskar när man arbetar med människor vars integritet behöver få vara i fokus. Då är det ändå viktigt att känna sig nöjd med det som har blivit gjort eller försöket till åtgärd, vara snäll mot sig själv.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Att jobba i kommunen ger mig en frihet som jag har förstått att vissa andra inom vården inte alltid har. Jag kan vara med och påverka, det jag tycker och tänker tas på allvar även om det kanske inte alltid går att göra något åt det eller med det. Finspång är dessutom en mindre kommun som möjliggör ett bra kontaktnät med andra verksamheter, detta underlättar arbetet och förbättrar för våra patienter.

Samtidigt som kommunen har mycket kvar att utveckla och lära sig om vård av våra äldre så finns det en öppenhet för att hela tiden förbättras och se människan i centrum, vilket jag tycker är väldigt fint. Jag tror det är därför Finspångs kommun ligger i framkant med mycket - exempelvis palliativ vård, kvalitetsgrupp gällande demens och så vidare. Det är så otroligt viktigt att detta arbete fortgår och att man ser vikten av att det finns några som är ”motorer” i dessa arbeten annars rinner saker lätt ut i sanden och då tappar man lätt kvalitet och andra positiva effekter.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Att jobba som sjuksköterska är ett av de viktigaste arbeten som finns då vi kan hjälpa och stödja, i mitt fall främst de äldre att ha ett så bra liv så länge som möjligt. Att ha rätten att verkligen leva hela sitt liv borde vara en självklarhet men det är det inte. Men vi sjuksköterskor jobbar för att våra patienter ska få det så bra de kan så länge de lever, på det sättet patienten önskar. Även den sista tiden i livet kan istället för att vara något skrämmande vara en av de finaste upplevelser närstående och patienter varit med om, om det görs på rätt sätt.

Med den kunskapen en sjuksköterska har kan vi förbättra så mycket, minska lidande och även se till att våra skattepengar går till så bra saker som möjligt för våra invånare. För att åstadkomma det jobbar vi tillsammans med patienten, närstående, annan vårdpersonal, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer, läkare med flera. Detta möjliggörs genom att vi har chefer som lyssnar på oss och politiker som ger oss medel att utvecklas.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång