Finspångs kommun

Språk/Language

Rebecka Möller, distriktssköterska

Bild på Rebecka Möller

Rebecka berättar med stor passion om hennes roll som sjuksköterska/distrikssköterska. Hur viktigt det är med samarbete - både mellan patient och vårdare men också mellan kollegor. Känslan av att göra ett meningsfullt jobb och att ingen dag är den andra lik är något av det bästa med rollen tycker Rebecka.

Varför valde du att arbeta som sjuksköterska/distriktssköterska?

Jag valde att läsa till sjuksköterska på grund av egen erfarenhet av möten med ovärderliga sjuksköterskor som gjort diverse vårdupplevelser hanterbara. De skapade trygghet i utsatta och extremt svåra situationer. I dessa möten har känsla av meningsfullhet utvecklats och det fanns inte en tvekan om att jag efter dessa upplevelser skulle göra ett karriärsbyte från där jag var tidigare till att börja läsa till sjuksköterska. Jag hamnade efter sjuksköterskeexamen direkt i Hemsjukvården här i Finspång och har trivts från dag ett. Kommunen har också gett möjlighet till vidareutbildning och nu är jag färdig distriktssköterska och mycket stolt över att få vara en del av denna profession.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Det bästa med mitt jobb är meningsfullheten, friheten, variationen, egenansvaret och så klart kollegorna. Att varje dag vakna och längta till jobbet och efter varje arbetspass känna att man gjort något för någon annan är få yrken förunnat. Friheten och variationen i hemsjukvården är beroendeframkallande och jag tror inte att man efter snart 7 år kan ”stänga” in mig på en avdelning. Jag skulle bli tokig. Att få jobba i hemmet förflyttar och jämnar ut maktpositionerna mellan mig och patienten. Patienten som ofta är i en beroendeställning och i ett hjälpbehov. Jag som vårdpersonal kan erbjuda min kunskap och ge råd och information till patienten men alltid med hänsyn och respekt för patientens autonomi och självbestämmande och att jag befinner mig i patientens sfär. Jag som distriktssköterska behöver härigenom kunna pendla mellan olika roller såsom gäst i patientens hem till professionell vårdpersonal och den balansen är mycket spännande och inte helt enkel alla gånger.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En typisk arbetsdag börjar för min del ganska tidigt eftersom jag är morgonpigg. Jag är gärna först på plats, sätter på kaffet och går igenom dagens arbete och ordnar med diverse småsaker innan det är dags för morgonmöte. På morgonmötet delar vi upp de saker som finns planerade för dagen. Förmiddagen ägnas därefter åt hembesök och det kan vara allt från såromläggningar, kateterbyten, provtagningar, bedömningar osv. Lunchen intas runt 12 och därefter har vi ytterligare ett möte för att fördela upp sådant vi inte hunnit med, sådant som tillkommit och som bedömts inte kan vänta tills morgondagen. Eftermiddagarna är ofta ganska administrativa och tillägnade för diverse möten. Det finns inte riktigt några ”typiska” dagar i hemsjukvården och det är det jag gillar bäst med min arbetsplats. Vi har en plan i början av dagen men jag tror inte att det har funnits en dag som den planen hållit arbetspasset ut utan omprioritering eller omfördelning av uppgifter. Detta kräver gott samarbete mellan oss kollegor. En dag i veckan ägnar jag även till sårvård och att utveckla sårvården på min arbetsplats. Detta är ett viktigt arbete eftersom sårvård utgör en stor del av vårt dagliga arbete. Som distriktssköterska är det också en hel del förskrivningar både av läkemedel och hjälpmedel som inkluderas i arbetsuppgifterna. Men även att utbilda allt från patient och närstående till kollegor och andra professioner ingår i yrkesbeskrivningen.

Vad krävs för att jobba som sjuksköterska/distriktssköterska?

Det som krävs för att arbeta som distriktssköterska inom hemsjukvård är, förutom tillit till den egna förmågan då vi ofta står själva i hemmet, en övergripande hälsofrämjande blick. Ett hembesök är sällan ”bara” en provtagning även om det är det som står på ”att-göra-listan”. Provtagningen resulterar kanske i samtal kring någon annan problematik som man får hjälpa patienten med. Och att arbeta i hemmet underlättar distriktssköterskans förebyggande och övergripande arbete eftersom hemmet ger ”gratis” information om patientens förhållanden och situation. Något du inte får när patienten kommer till en sjuksköterska på avdelning eller vårdcentral. Att kunna lyfta blicken från det specifika till det generella och förstå den enskildes förutsättningar och anpassa vården efter det individuella är en bra egenskap att ha. Men också att ha förmåga att bidra till patientens delaktighet har betydelse liksom att stärka patientens egna resurser för egenvård.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Jag ser fördelar med Finspångs kommun genom dess storlek och att vi enbart har en vårdcentral att arbeta med, vilket är en styrka. Jag tror vi ligger i framkant inom flera områden även om vi alltid kan utvecklas och bli bättre. Vi har dessutom ett driv i att ständigt effektivisera och utveckla bland annat genom att ta del av och hänga med i vetenskap och forskning. Bland annat har vi möjlighet till betald vidareutbildning på vår arbetsplats vilket i det stora hela ger ökad kunskap både för den enskilde men också för organisationen då kommunen ger mig som vidareutbildad möjlighet att hålla utbildning och föra min kunskap vidare.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Till följd av rådande situation med Covid-19 och den påvisade samhällsnyttan med mitt yrke är det inte svårt att svara på den frågan. Dessutom förläggs och anpassas mer och mer vård till hemmet. Patienterna som är hemma blir allt sjukare och valet att kunna få avsluta sina dagar i sitt hem tillmötesgås och respekteras på ett bra sätt hos oss i Finspång, vilket är några anledningar till att jag anser att mitt yrke är ett av Sveriges viktigaste.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång