Språk/Language

Lina Liljedahl, lärare särskolan

Lina Liljedahl

Lina Liljedahl som är lärare inom särskolan berättar om det viktiga samspelet med eleverna som inte bara hjälper dem här och nu utan också i framtiden.

Varför valde du att arbeta som lärare inom särskolan?

Efter lärarexamen började jag arbeta inom gymnasiesärskolan i privat regi. Jag fann arbetet utvecklande, trivdes och på den vägen är det. För tre år sedan bytte jag arbetsgivare till Finspångs kommun och arbetar sedan dess som lärare och mentor mot grundsärskolans högstadium.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Jag tycker att det är väldigt spännande att arbeta med ungdomar i de tidiga tonåren. Jag gillar att vara i deras närhet och få del av den kultur de befinner sig i. Grundsärskolan i Finspång utgörs också av den trevligaste personalgrupp och ledning man kan tänka sig. Jag lovar att jag skrattar varje dag på jobbet och minst en gång så mycket att tårarna rinner.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Jag låser upp mitt klassrum strax innan klockan åtta och kollar först av klassmobilen för eventuella inkommande samtal och sms. Strax därefter kommer eleverna, en efter en. Jag är noga med att säga god morgon till alla samt utbyta några ord. Ofta har de något roligt att berätta. Andra gånger behöver man stötta i något som bekymrar dem. Det är som lärare viktigt att vara lyhörd på morgonen. Klockan åtta börjar skoldagen och då ansvarar jag för delar av elevernas undervisning samt följer dem på andras lektioner fram till klockan 14 då skoldagen är slut. Eftermiddagen utgörs av planering, skol- eller föräldrakontakter samt möten i olika former. Två koppar kaffe hinner jag också med i farten om jag kommer ihåg var jag ställt koppen.

Vad krävs för att jobba som lärare inom särskolan?

För att vara behörig lärare i grundsärskolan behövs lärarexamen samt även speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Grundsärskolan i Finspång har utökats och blivit en större organisation bestående av personal med olika kompetenser och erfarenheter. Jag vill tydliggöra att alla är lika viktiga i verksamheten.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Jag tycker att arbetet i Finspångs kommun främst präglas av en grundläggande anställningstrygghet. Finspångs kommuns skolverksamhet är också ”lagom stor”. Man får ganska fort grepp om verksamhetens uppbyggnad och får en känsla för dess sammanhang. Jag finner det lätt att vara med och påverka, om det är det man önskar. Finspångs kommun växer och det märks i skolan. Verksamheter expanderar, man måste tänka nytt och tänka om men det är också bra. Det leder ofta till något bättre. Finspångs kommun är allt annat än stagnerande, det är en kommun i framfart.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Mitt jobb är Sveriges viktigaste eftersom det berör elever som tillhör en grupp som på många vis påverkas av samhällets nedskärningar. Grundsärskolan handlar om så mycket mer än att utveckla elevers förmågor i till exempel svenska och matematik. Det viktigaste i mitt jobb är att ge eleverna redskap som kan vägleda dem i ett framtida allt mer självständigt liv. Jag vill att mina elever en dag ska kunna ta sig till sitt avlönade arbete. Både trivas med sina arbetsuppgifter och förstå vikten av att följa dem. Kunna delta vid fikarasten och med bestämdhet säga ifrån om någon skulle behandla dem orättvist. Efter arbetsdagens slut vill jag att de ska veta var och hur de kan hitta forum för fritidssysselsättning. Om de så önskar det. De bestämmer själva. Jag vill att de ska veta att de har rätt till stöd och service och jag vill att de kräver den hjälpen av samhället.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång