Språk/Language

Christina Lundqvist, förskolechef

Christina Lundqvist

Att få möta barn, vårdnadshavare och pedagoger i verksamheten är vad Christina Lundqvist gillar mest med sitt jobb som förskolechef. Hon drivs också av möjligheten att påverka förskolans utveckling i Finspång till barnens bästa.

Varför valde du att arbeta som förskolechef?

Jag har alltid tyckt att förskolan är en mycket viktig verksamhet i och med att den är första ledet i utbildningssystemet. Vi som arbetar i förskolan har därmed en otroligt viktig roll tillsammans med vårdnadshavare att ge våra barn de bästa förutsättningarna för att klara alla utmaningar man som människa står inför. I mitt beslut att arbeta som förskolechef såg jag möjligheten att få vara med att påverka förskolans utveckling i Finspångs kommun för barnens bästa.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Alla möten med människor, både vuxna och barn. Att tillsammans med pedagogerna på förskolan få ge barnen den bästa verksamhetsdagen. Man får som förskolechef en möjlighet att påverka förskolans utformning.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Jag lägger stor vikt vid att vara ute i verksamheten, där allt händer. Ungefär hälften av min arbetstid är jag ute på verksamhetsbesök. Jag möter barn, vårdnadshavare och pedagoger som jag anser är det mest viktiga för att kunna göra ett bra arbete. Att arbeta som förskolechef är mycket komplext och den ena dagen är inte den andra lik. En arbetsvecka innehåller oftast följande aktiviteter: verksamhetsbesök, arbetsplatsträffar och pedagogiska möten, samtal med övriga förskolechefer, telefonsamtal med olika berörda personer, dokumentationsarbete samt chefs- och expeditionsmöten.

Vad krävs för att jobba som förskolechef?

Förmåga att leda och inspirera pedagogerna som arbetar på förskolan. Det är viktigt att man har ett bra bemötande, att man är lyhörd, flexibel, arbetar utifrån vår värdegrund och möter människor med respekt. Det är också viktigt att man har samarbetsförmåga och kan lyssna på andra. Som förskolechef måste man var insatt i och följa de styrdokument vi har i förskolan.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Eftersom jag endast har arbetat i kommunal verksamhet under hela mitt yrkesverksamma liv och inte kan jämföra detta med att vara anställd i andra verksamheter är det svårt att uttala sig om detta. Jag har under mina anställningsår alltid känt mig trygg i att vara kommunalt anställd.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Det är på förskolan som vårt samhälles framtid finns, det vill säga barnen. Vi som arbetar i förskolan är otroligt viktiga både som förebilder, inspiratörer och som medforskare till barnen. Som förskolechef har jag ansvar för att barnen får det lärande, den trygghet, och den social kompetens som de har rätt till enligt läroplanen för förskolan och skollagen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång