Språk/Language

Naturguidningar

Årligen arrangerar Finspångs kommun naturguidningar där du har möjlighet att följa med ut i naturen tillsammans med en kunnig guide.

Naturguidning i Strussjöskogens naturreservat.

Aktuella guidningar annonseras i mars/april och finns bland annat på turistbyråns webbplats och i programmet för Östergötlands natur- och kulturguidningar.

De flesta guidningarna är kostnadsfria, I annat fall framgår detta och hur man bokar biljett.

Ändrat datum för guidning

Naturguidningen "Skogsvandring i skogen" har fått ett nytt datum. Guidningen genomförs lördagen den 3 oktober klockan 10-12. Samling sker vid ingången till badplatsen.

Angående Covid-19

För att undvika spridning av Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär bland annat att vi håller avstånd till varandra och att den som är sjuk stannar hemma. Det kan även vara så att guidningar blir inställda med kort varsel, kontrollera därför att guidningen blir av 1-2 dagar innan. Om guidningen är inställd finns information på denna sida.

Mindre hackspett i Stora Hjälmmossens naturreservat.

Relaterad information

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång