Språk/Language

Naturguidningar

Årligen arrangerar Finspångs kommun naturguidningar där du har möjlighet att följa med ut i naturen tillsammans med en kunnig guide.

Naturguidning i Strussjöskogens naturreservat.

Aktuella guidningar annonseras i mars/april och finns bland annat på turistbyråns webbplats, sök på naturguidning.

En del guidningar är kostnadsfria, för andra tas en mindre kostnad. Biljettbokning görs på turistbyråns webbplats eller på turistbyråerna.

Mindre hackspett i Stora Hjälmmossens naturreservat.

Relaterad information

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång