Språk/Language

Kultur i skolan för förskola

Finspångs kommun har blivit beviljade 340 000 kr från Kulturrådet till medskapande aktiviteter inom ramen för Skapande förskola 2019/2020.

Detta positiva besked innebär att alla fyra- och femåringar får besök av professionella kulturaktörer. Inför ansökan har en strategisk kultursamverkansgrupp, bestående av förskolepersonal, kultursamordnare för barn och unga och utvecklingsstrateg från sektor utbildning, arbetat fram beställning för att säkerställa att aktiviteterna är väl anpassade för åldersgrupperna samt att barnen ska få agera medskapare.

Danskollektivet Blauba och Östgötamusiken har påbörjat arbetet med att ta fram en medskapande aktivitet där barnen får möta och utöva samtida dans och musik.
Under vintermånaderna vårterminen 2020 kommer de sedan att besöka alla kommunens förskolor för genomförande. Mer information kommer.

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång