Språk/Language

Kultur i skolan för förskola

Finspångs kommun ansöker om Skapande förskola-pengar 2019/2020.

I slutet av april tillkännages om Finspångs förskolor erhållit medel från Statens Kulturråd. Positivt besked innebär att alla fyra och femåringar får besök av professionella kulturaktörer. Inför ansökan har en strategisk kultursamverkansgrupp, bestående av förskolepersonal, kultursamordnare för barn och unga och utvecklingsstrateg från sektor utbildning, arbetat fram beställning för att säkerställa att aktiviteterna är väl anpassade för åldersgrupperna samt att barnen ska få agera medskapare.

Kontakt

Annelie Egelin Tärning
Kultursamordnare - barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05, 070-683 74 79
annelie.egelin-tarning@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång