Språk/Language

Kultur i skolan för årskurs 9

Här hittar du som undervisar elever i årskurs nio alla inplanerade föreställningar och aktiviteter inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande skola.

Kulturarv

Doverstorp

Nyhems elever som är i årskurs 9 ska på guidad tur vid den gamla flyktingförläggningen.

Måndagen den 27/4–2020

08:00 Avresa från Nyhemsskolan för transport till Doverstorp

11:00 Återresa

Tisdagen den 28/4–2020

08:00 Avresa från Nyhemsskolan för transport till Doverstorp

11:00 Återresa

Kompletterande information

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Michael Asfahan
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05 eller 070-683 74 79
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång