Språk/Language

Kultur i skolan för årskurs 7

Här hittar du som undervisar elever i årskurs sju alla inplanerade föreställningar och aktiviteter inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande skola.

Adesso Productions


Alla våra elever som går i årskurs 7 kommer dem att få se en teaterföreställning på 25 minuter som heter ”Bengtsson på dörren” som handlar om hur det är att växa upp i en familj med missbruk, och sedan har vi en 50 minuter lång workshop där en av skådespelarna berättar en historia om sin uppväxt. Föreställning + workshopen kommer att äga rum på Kulturhuset Finspång, Galaxen.

Aktiviteten är en del av Skapande skola

Kompletterande information

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Michael Asfahan
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05 eller 070-683 74 79
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång