Kontakt

Reception och turistinformation
Kulturhuset

0122-853 00
kulturhuset@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Michael Asfahan
Kultursamordnare barn & unga
Kulturhuset

0122-85505 eller 070-683 74 79
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Karolina Bransell
Kultursamordnare - vuxenkultur
Kulturhuset

072-519 27 56
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Therese Wiklund
Koordinator
Kulturhuset

070-266 52 71
therese.wiklund@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 830 Finspång

Carina Öjring
Receptionist
Kulturhuset

0122-853 00
carina.ojring@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Roger Bärlund
Arbetsledare
Servicegruppen, Kulturhuset

0122-850 00, 072-712 84 35
roger.barlund@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Marita Didriksson (tjänstledig)
Arbetsledare
Servicegruppen, Kulturhuset

0122-850 00, 072-712 83 70
marita.didriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång