Pågående projekt

Kulturhuset driver projekt i syfte att utveckla och förmedla kultur på olika sätt inom bland annat konst och scenkonst . Vi arbetar också med att skapa möjlighet för ungdomar att driva egna aktiviteter på Kultur­huset.

Konstarkivet I Finspångs kommun

Kommunens konstsamling

Finspångs kommun äger 1 100 konstverk. Det är framförallt litografier och målningar, men även skulpturer och konsthantverk. 2018 påbörjades en total inventering av konsten som var klar 2019. Arbetet pågår nu fortlöpande och innebär insamling av data kring varje konstverk som läggs in i en databas och kontroller av att alla verk hänger kvar. Konstverken återfinns på kontor, äldreboenden, skolor och offentliga kommunala lokaler.

Kulturhuset kommer med jämna mellanrum att visa upp verk ur samlingen med olika valda teman. Under hösten 2021 kommer ett antal textila verk att visas under temat Glimtar ur konstsamlingen:Textilt i Galleriet.

Industriarvsrundan

Östergötlands industriarvsrunda är ett samarbete mellan Finspångs, Motalas, Norrköpings, Åtvidabergs och Valdemarsviks kommun. Region Östergötland är medfinansiär.

Läs mer om Industriarvsrundan

Nya ögon på Östergötlands industriarv


I historieböckerna kan vi läsa mycket om den svenska industrins produkter, men inte lika
mycket om människorna som arbetade i fabrikerna. På flera av orterna i Östergötland
har industrin drivit platsens utveckling och människorna som arbetade i fabrikerna har format platserna där de arbetat och bott. Där har smeder, svarvare, gruvarbetare, textilarbetare, vävare och plåtslagare levt och verkat. Industriarvsrundan lyfter deras historier.
Tillsammans lyfter vi fram platsernas industriarv från nya vinklar och breddar bilden av det förflutna. Håll utkik i evenemangskalendern!

Unga arrangörer

Kulturhuset har under 2018 fått i uppdrag att göra det möjligt för ungdomar att komma med idéer och arrangera aktiviteter. I oktober startades ett dramaprojekt för unga mellan 12-17 år. 27 januari 2019 startar en dansverksamhet. Båda aktiviteterna drivs av unga. Kulturhuset söker fler unga som vi arrangera aktiviteter.

Hitta hem

En konst- och kulturrunda i Finspång som går av stapeln vid Allhelgonahelgen varje år.

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

0122 - 850 58
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång