Pågående projekt

Kulturhuset driver projekt i syfte att utveckla och förmedla kultur på olika sätt. För tillfället pågår arbetet med att inventera all konst som ägs av Finspångs kommun, utveckla samtida cirkus och skapa möjlighet för ungdomar att driva egna aktiviteter på Kulturhuset.

Konstarkivet I Finspångs kommun

Konstinventering

Finspångs kommun äger cirka 1 500 stycken konsverk. Under 2018 påbörjades en inventering av konsten som beräknas vara klar i juni 2019. Arbetet innebär insamling av data kring varje konstverk som läggs in i en databas. Konstarkivet finns i Kommunshuset har under 2018 genomgått en renovering. Anpassat hyllsystem för förvaring har också köpts in.

Nycirkus Öst

Finspångs kommun är en av samarbetsparterna i Nycirkus Öst, som är ett treårigt utvecklingsprojekt. Tillsammans med Region Östsergötland och Scenkonstbolaget Östergötland arbetar Finspångs kommun med att stärka och utveckla den samtida cirkusen i Östergötland. 2017 och 2018 arrangerade Finspångs kommun Sveriges största cirkusfestival, Cirkusslottet. 2019 kommer festivalen förläggas i Linköping. Projektet stöds av Statens Kulturråd.

Unga arrangörer

Kulturhuset har under 2018 fått i uppdrag att göra det möjligt för ungdomar att komma med idéer och arrangera aktiviteter. I oktober startades ett dramaprojekt för unga mellan 12-17 år. 27 januari 2019 startar en dansverksamhet. Båda aktiviteterna drivs av unga. Kulturhuset söker fler unga som vi arrangera aktiviteter.

Industriarvsrundan

Östergötlands industriarvsrunda är ett samarbete mellan Finspångs, Motalas, Norrköpings och Åtvidabergs kommun. Region Östergötland är medfinansiär.

Läs mer om Industriarvsrundan

Nya ögon på Östergötlands industriarv

 

I historieböckerna kan vi läsa mycket om den svenska industrins produkter, men inte lika
mycket om människorna som arbetade i fabrikerna. På flera av orterna i Östergötland
har industrin drivit platsens utveckling och människorna som arbetade i fabrikerna har format platserna där de arbetat och bott. Där har smeder, svarvare, gruvarbetare, textilarbetare, vävare och plåtslagare levt och verkat. Industriarvsrundan lyfter deras historier.
Under Industriarvsrundan 7-8 september erbjuds du olika upplevelser runt om i länet. Tillsammans lyfter vi fram platsernas industriarv från nya vinklar och breddar bilden av det förflutna. Håll utkik i evenemangskalendern!

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
kulturskolan@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Karolina Bransell
Kultursamordnare - vuxenkultur
Kulturhuset

072-519 27 56
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång