Pågående projekt

Kulturhuset driver projekt i syfte att utveckla och förmedla kultur på olika sätt. För tillfället pågår arbetet med att inventera all konst som ägs av Finspångs kommun, utveckla samtida cirkus och skapa möjlighet för ungdomar att driva egna aktiviteter på Kulturhuset.

Unga arrangörer

Kulturhuset har under 2018 fått i uppdrag att göra det möjligt för ungdomar att komma med idéer och arrangera aktiviteter. I oktober startades ett dramaprojekt för unga mellan 12-17 år. 27 januari 2019 startar en dansverksamhet. Båda aktiviteterna drivs av unga. Kulturhuset söker fler unga som vi arrangera aktiviteter.

Industriarvsrundan

Östergötlands industriarvsrunda är ett samarbete mellan Finspångs, Motalas, Norrköpings och Åtvidabergs kommun. Region Östergötland är medfinansiär.

Läs mer om Industriarvsrundan

Nya ögon på Östergötlands industriarv


I historieböckerna kan vi läsa mycket om den svenska industrins produkter, men inte lika
mycket om människorna som arbetade i fabrikerna. På flera av orterna i Östergötland
har industrin drivit platsens utveckling och människorna som arbetade i fabrikerna har format platserna där de arbetat och bott. Där har smeder, svarvare, gruvarbetare, textilarbetare, vävare och plåtslagare levt och verkat. Industriarvsrundan lyfter deras historier.
Tillsammans lyfter vi fram platsernas industriarv från nya vinklar och breddar bilden av det förflutna. Håll utkik i evenemangskalendern!

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

0122 - 850 58
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång