Bio

Kulturhusets biosalong har 391 platser fördelade mellan parkett och läktare samt 3 rullstolsplatser. Det finns ungefär 2500 biosalonger i Sverige och detta är den 22:a största! Det finns speciella tillgänglighetsplatser med extra benutrymme för de som använder rullator eller andra hjälpmedel. Ljudet är ansluten till hörselslinga.

Åldersgränser på bio

Film på bio kan ha åldersgränsen barntillåten, 7, 11 eller 15 år. De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882) och bestäms av Statens Medieråd.

15-årsgräns innebär att man får se filmen utan vuxens sällskap när man är 15 år och också kan bevisa det vid insläpp till filmen. Från och med 11 års ålder kan man se filmer med 15-årsgräns i vuxens sällskap. Som vuxen räknas den som fyllt 18 år och är myndig. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film har bedömts kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

11-årsgräns innebär att man måste fyllt 11 år för att se på filmen utan vuxet sällskap. I vuxens sällskap är det tillåtet att se filmen från 7- års ålder.

7-årsgräns innebär att man måste fyllt 7 år för att se på filmen utan vuxet sällskap. I vuxens sällskap är filmen barntillåten.

Barntillåten film är tillåten för alla åldrar.

Ej granskad innebär att ingen åldersgräns är satt ännu då filmen inte har hunnit granskas av Statens Medieråd. Vi uppdaterar så snart när filmens åldersgräns är satt.