Barn och unga

Kulturhuset ska arbeta för att alla barn och unga i kommunen ska ha tillgång till kultur. Genom nära samarbete med sektor utbildning når vi alla elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsär- och träningsskolan. Förutom detta erbjuder Kulturhuset bio, teater, lovaktiviteter och handledning under fritiden.

Lovaktiviteter

Under loven erbjuder Kulturhuset extra mycket bio för alla åldrar.
I anslutning till biovisningarna för barn finns möjlighet att göra något kul i foajén. Personal finns på plats för att hjälpa till.


Offentliga Föreställningar

Hösten 20:

  • ”Bokäventyret” den 7 november, två föreställningar, kl. 13:00 och kl. 15:00 på Finspångs biblioteket i samband med Barnbokens vecka/Bokens vecka i Finspång:

https://www.visitostergotland.se/sv/finspang/295945/Bokaventyret/

  • ”Lille Viggs äventyr på julafton” den 28 november kl. 15:00 på Kulturhuset Finspång (lördagen före första advent):

https://www.visitostergotland.se/sv/finspang/296044/Barnteater-Lille-Viggs-aventyr-pa-julafton/


Fritidsgården Hörnan

Du som går på högstadiet är välkommen till Hörnan!

 

Ungdomscheck

Du som är 13-22 år kan söka ett bidrag upp till 10 000 kr för att genomföra ett kultur- eller fritidsarrangemang i Finspågs kommun. Bidraget heter Ungdomschecken och är ett bidrag som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang, aktiviteter och evenemang som i första hand riktar sig till personer i åldrarna 13-22.

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Michael Asfahan
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång