Finspångs kommun

Språk/Language

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO

Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mall/exempel på vad du ska fylla i ovan

Anders Andersson

Kommunikatör

Kommunikationsavdelningen

0122-850 00

kommun@finspang.se

Telefontid: Måndagar kl. 9-11.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång