Finspångs kommun

Språk/Language

Trafiksäkerhets­rådet

Rådet ska diskutera och uppmärksamma de problem med trafik­säkerhet som finns i trafikmiljön. Utifrån diskussionerna arbetar kommittén för att kommunen och andra myndigheter ska göra något för att förbättra trafiksäkerheten.

Trafiksäkerhetsrådet deltar också i olika kampanjer, till exempel med att dela ut reflexer till skolelever och för att vi alla ska bli bättre på att använda cykelhjälmar.

Trafiksäkerhetsrådet består dels av förtroendevalda och dels av frivilligorganisationer som MHF (Motormännens helnykterhetsförbund). I dagsläget ingår sex olika organisationer.

Kommunens ledamöter i trafiksäkerhets­rådet

Kommunen har tre ledamöter i rådet. Bland kommunens ledamöter ska också en ordförande utses. Det är kommunstyrelsen som utser kommunens ledamöter och ordföranden.

Ledamöter

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång