Språk/Language

Partier och mandat­fördelning

Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. De fyra åren mellan två val kallas för en mandatperiod.

Vilka partier som är med i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti har, beror på hur många röster respektive parti har fått i det senaste valet. Vid valet 2018 fick åtta partier tillräckligt många röster för att komma med i kommunfullmäktige. Varje mandat i kommunfullmäktige motsvarar en ledamot.

I tabellen finns mandatfördelningen för mandatperioden år 2018-2022. Här visas också andelen procent av rösterna för de partier som är valda till kommunfullmäktige. Du kan också jämföra mandat och andel röster med resultatet i valet 2014.

Mandatfördelning

Parti

Antal mandat 2018

Andel röster 2018

Antal mandat 2014

Andel röster 2014

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

17

36,27%

20

43,62%

Centerpartiet

3

7,61%

3

6,27%

Kristdemokraterna

2

5,20%

2

3,94%

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

2

5,01%

2

5,39%

Miljöpartiet de gröna

1

3,14%

2

4,70%

Moderaterna

8

16,69%

8

16,61%

Sverigedemokraterna

8

16,72%

4

9,78%

Vänsterpartiet

4

8,62%

4

8,45%

Mandat totalt45
45
Valdeltagande
85,52%
84,05%


Politiskt styre

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samverkar under den här mandatperioden 2019-2022 och styr i minorit.

Vem är med i kommunfullmäktige?

Vilka personer som är med i kommunfullmäktige kan du se på sidorna nedan om partierna. Där finns också kontaktuppgifter till både ledamöter och ersättare.

Du kan också använda kommunens E-forum för att ställa frågor till representanter för partierna.

Valresultat

Du kan läsa mer om resultatet i det senaste valet på Valmyndighetens webbplats.

Partier och ledamöter i kommunfullmäktige

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)

Mandatperioden 2018-2022 har Arbetarepartiet Socialdemokraterna 17 ordinarie ledamöter och nio ersättare i kommunfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna presenteras i den ordning de har blivit invalda i fullmäktige.

Ordinarie ledamöter Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

Berit Martinsson
Mobiltfn 070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Ulrika Jeansson
Mobiltelefon 072-725 65 10
Telefon arbete 0122-851 23
ulrika.jeansson@finspang.se

Patrik Karlsson
Mobiltelefon 070-508 48 71
patrik.karlsson@finspang.se

Jonny Persson
Mobiltelefon 070-253 86 50
jonny.persson@finspang.se

Riitta Leiviskä-Widlund
Mobiltelefon 070-512 26 99
riitta.leiviska-widlund@finspang.se

Jan-Erik Svenblad
Bostadstelefon 0122-506 14
jan-erik.svenblad@finspang.se

Frida Granath
Mobiltelefon 072-085 62 56
frida.granath@finspang.se

Jan-Erik Heintze
Mobiltelefon 070-313 21 54
jan-erik.heintze@finspang.se

Josefina Leo
Mobiltelefon 076-566 41 72
josefina.leo@finspang.se

Mats Annerfeldt
Mobiltelefon 072-500 66 84
mats.annerfeldt@finspang.se

Ann-Britt Wrenner Karlsson
Mobiltelefon 070-626 83 54
ann-britt.wrenner-karlsson@finspang.se

Magnus Moberg
Mobiltelefon 070-522 64 08
magnus.moberg@finspang.se

Britt-Marie Jahrl
britt-marie.jahrl@finspang.se

Thomas Larsson
Mobiltelefon 070-238 76 43
thomas.larsson@finspang.se

Lena Lindberg
Telefon arbete 0122-852 52
Mobiltelefon 076-801 10 06
lena.lindberg@finspang.se

Bengt Eriksson
Telefon bostad 0122-722 26
Mobiltelefon 070-517 22 20
bengt.eriksson@finspang.se

Helena Berg
Telefon arbete 0122-851 21
helena.berg@finspang.se

Ersättare Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Khajroullah Karimi
Mobiltelefon 070-038 17 42
khajroullah.karimi@finspang.se

Birgit Svärd
Bostadstelefoon 0122-171 40
birgit.svard@finspang.se

Reine Hansson
Mobiltelefon 070-399 90 83
reine.hansson@finspang.se

Ingrid Ström
ingrid.strom@finspang.se

Bill Johansson
bill.johansson@finspang.se

Solvig Svensson
solvig.svensson@finspang.se

Johan Lennartsson
johan.lennartsson@finspang.se

Amela Bosnjakovic
amela.bosnjakovic@finspang.se

Carola Persson
carola.persson@finspang.se

Centerpartiet (C)

Mandatperioden 2018-2022 har Centerpartiet tre ordinarie ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna presenteras i den ordning de har blivit invalda i fullmäktige.

Ordinarie ledamöter Centerpartiet

Hugo Andersson
Mobiltfn 070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Åsa Johansson
Mobiltfn 070-378 38 45
asa.johansson@finspang.se

Sune Horkeby
Mobiltfn 070-395 36 69
sune.horkeby@finspang.se

Ersättare Centerpartiet

Kristin Yderfors
Mobiltfn 070-282 67 23
kristin.yderfors@finspang.se

Kristina Carlsson
Mobiltfn 070-592 27 17
kristina.carlsson@finspang.se

Kristdemokraterna (KD)

Mandatperioden 2018-2022 har Kristdemokraterna två ordinarie ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna presenteras i den ordning de har blivit invalda i fullmäktige.

Ordinarie ledamöter Kristdemokraterna

Marie Johansson
marie.johansson@finspang.se

Stefan Ackeryd
Mobiltfn 073-531 06 10
stefan.ackeryd@finspang.se

Ersättare Kristdemokraterna

Edite Järpehag
Mobiltfn 073-581 08 93
edite.jarpehag@finspang.se

Kristin Andersson
kristin.andersson@finspang.se

Liberalerna (L)

Mandatperioden 2018-2022 har Liberalerna två ordinarie ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna presenteras i den ordning de har blivit invalda i fullmäktige.

Ordinarie ledamöter Liberalerna

Mikael Wallin
Tfn arbete 073-044 04 54
Mobiltfn 070-253 42 45
mikael.wallin1@finspang.se

Britt-Marie Hamnevik Söderberg
britt-marie.hamnevik-soderberg@finspang.se

Ersättare Liberalerna

Tommy Jacobsson
Tfn bostad 0122-600 43
tommy.jacobsson@finspang.se

Åke Kinnander
Mobiltfn 073-752 49 44
ake.kinnander@finspang.se

Miljöpartiet de gröna (MP)

Mandatperioden 2018-2022 har Miljöpartiet de gröna en ordinarie ledamot och två ersättare i kommunfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna presenteras i den ordning de har blivit invalda i fullmäktige.

Ordinarie ledamöter Miljöpartiet

Gudrun Skoog
gudrun.skoog@finspang.se

Ersättare Miljöpartiet

Ingela Billström
ingela.billstrom@finspang.se

Monica Brodén
monica.broden@finspang.se

Moderaterna (M)

Mandatperioden 2018-2022 har Moderaterna åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare i kommunfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna presenteras i den ordning de har blivit invalda i fullmäktige.

Ordinarie ledamöter Moderaterna

Carl Gustaf Mörner
carl-gustaf.morner@finspang.se

Inge Jacobsson
Mobiltfn 070-679 84 97
inge.jacobsson@finspang.se

Ritha Andersson
ritha.andersson@finspang.se

Rune Larsson
Tfn arbete 0122-829 84
Mobiltfn 076-834 06 15
rune.larsson@finspang.se

Christina Dahl
Mobiltfn 076-032 98 88
christina.dahl@finspang.se

Ralf Kronholm
ralf.kronholm@finspang.se

Jonas Andersson
Mobiltfn 070-926 65 62
jonas.andersson@finspang.se

Stig Jansson
Mobiltfn 070-643 70 45
stig.jansson@finspang.se

Ersättare Moderaterna

Christer Forsshéll
Mobiltfn 070-491 13 95
christer.forsshell@finspang.se

Lilian Bressler
Mobiltfn 073-842 59 19
lilian.bressler@finspang.se

Bert Egnell
Tfn bostad 0122-500 59
Mobiltfn 073-655 00 59
bert.egnell@finspang.se

Jan-Erik Andersson
jan-erik.andersson@finspang.se

Sverigedemokraterna (SD)

Mandatperioden 2018-2022 har Sverigedemokraterna åtta ordinarie ledamöter och tre ersättare. Ledamöterna och ersättarna presenteras i den ordning de har blivit invalda i fullmäktige.

Ordinarie ledamöter Sverigedemokraterna

Torgny Maurer
Mobiltfn 073-612 45 18
torgny.maurer@finspang.se

Anne-Sofie Olsson
anne-sofie.olsson@finspang.se

Nathalie Pettersson
nathalie.pettersson@finspang.se

Ulla-Britt Edengren
ulla-britt.edengren@finspang.se

Kai Hallgren
kai.hallgren@finspang.se

Evelina Gustafsson
evelina.gustafsson@finspang.se

Gerd Femerström
gerd.femerstrom@finspang.se

Börje Axelsson
borje.axelsson@finspang.se

Ersättare Sverigedemokraterna

Lennart Bodling
lennart.bodling@finspang.se

Sven-Inge Eriksson
sven-inge.eriksson@finspang.se

Vakant

Vänsterpartiet (V)

Mandatperioden 2018-2022 har Vänsterpartiet fyra ordinarie ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige. Ledamöterna och ersättarna presenteras i den ordning de har blivit invalda i fullmäktige.

Ordinarie ledamöter Vänsterpartiet

Conny Lindgren
Mobiltfn 076-318 99 49
conny.lindgren@finspang.se

Stefan Carlsson
Mobiltfn 076-140 46 10
stefan.carlsson@finspang.se

Ingrid Westlund
Mobiltfn 070-581 08 30
ingrid.westlund@finspang.se

Christer Nyberg
christer.nyberg@finspang.se

Ersättare Vänsterpartiet

Leila Marttila
Mobiltfn 070-423 85 95
leila.marttila@finspang.se

Joakim Hansen
joakim.hansen@finspang.se

Mer information

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansliavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång