Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 14 december 2022

Här kan du ta del av inspelningar från sammanträdet med Finspångs kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Det var tekniska problem med inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde 14 december 2022. För sammanträdet i sin helhet publiceras en ljudfil utan video­inspelning. Längre ner på den här sidan visas webb-tv med insplening efter mötets paus, med ärenden från och med Rapportering investeringar tertial 2 2022.

..

Lyssna på inspelning från sammanträdet

Dagordning

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 • 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 • 2. Uttdelande av demokratistipendium
 • 3. Information om verksamheten i regionen
 • 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 • 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 • 6. Allmänhetens frågestund

Ärenden för behandling

 • 7. Strategisk plan 2023-2025 och budget 2023
 • 8. Rapportering investeringar tertial 2 2022
 • 9. Revidering av Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ 2022
 • 10. Förslag på text under rubriken "Sociala myndighetsutskottet" i Reglemente för kommunstyrelsen
 • 11. Nytt förslag på måltidspolicy efter återremiss
 • 12. Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor social omsorg 2022, kvartal 2

Valärenden

Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Se på webb-tv med insplening från och med ärende Rapportering investeringar tertial 2 2022

Se på insplening av sammanträdet efter mötets paus, med ärenden från och med Rapportering investeringar tertial 2 2022.