Språk/Language

Miljö- och samhällsberedningen

Beredningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: en hållbar samhällsutveckling.

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktige har gett miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att bereda framtagande av en ny översiktsplan med sikte på 2035. Beredningen har också fått i särskilt uppdrag att bereda revideringen av Strategiskt program för boendeplanering som är en del i planeringsunderlaget för den nya översiktsplanen.

Tidigare uppdrag

Beredningen har tagit fram en kost- och måltidspolicy samt VA-plan.

Minnesanteckningar

Relaterad information

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Ordförande
Miljö- och samhällsberedningen

072-500 66 84
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lina Alm
Koordinator
Miljö- och samhällsberedningen

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång