Språk/Language

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen har uppdrag att:

  • utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer,
  • utveckla kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald och
  • bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska organisationen.

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktige har gett Demokratiberedningen i uppdrag:

  • Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald.
  • Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal verksamhet.
  • Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och möjligheter.
  • Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas.

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöterna till beredningen. Demokratiberedningen har nio ledamöter.

Magnus Moberg (S), ordförande
Elisabet Rehn (L), vice ordförande
Birgit Svärd (S)
Åsa Johansson (C)
Edite Järpehag (KD)
Bert Egnell (M)
Camilla Boström (MP)
Lars Svensson (SD)
Conny Lindgren (V)

Minnesanteckningar

Kontakt

Robin Levander
Koordinator
Demokratiberedningen

0122-850 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång