Språk/Language

Finspång Fairtrade City

Finspång är sedan 2016 en diplomerad Fairtrade City, som bland annat innebär att sprida kunskap om etisk konsumtion och handel.

Att Finspång är en diplomerad Faritrade City innebär att Finspångs kommun, tillsammans med företrädare för näringsliv, civilsamhälle och föreningar i Finspång arbetar för att sprida kunskap om etisk konsumtion och handel. Det innebär också att Finspångs kommun lever upp till vissa kriterier vad gäller offentlig upphandling och utbud av etiskt märkta produkter.

Med hjälp av Fairtrade-märkta produkter skapas möjligheter till förändring. Det är ett bidrag till att odlare och anställda i olika delar av världen kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Finspångs kommun är en av 70 diplomerade kommuner i Sverige. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda 2030.

Fairtrade handlar om en ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Något som Finspångs kommun är stolt över att vara med och bidra till.

Fairtrade fika

Hur ser det ut med rättvisemärkt på din arbetsplats eller skola?

Fikar ni rättvisemärkt? Registrera er på hemsidan Fairtrade på jobbet för att synas på kartan och få ett diplom. Där kan du också se vilka andra arbetsplatser som har tagit ställning för etisk konsumtion.

Syns som Fairtrade-företag på finspang.se

Har du en eller flera rättvisemärkta produkter till försäljning i din butik, café, hotell, eller restaurang? Hör av er till oss och uppmärksammas på listan nedan. Ta kontakt med Jonas Andersson, Utredare, Finspångs kommun. Du finner kontaktuppgifter under Kontakt.

Rättvisemärkt i Finspång

Idag kan du handla rättvisemärkta produkter i följande butiker i Finspång:

  • Coop Finspång
  • Ica Nära Cityhallen
  • Hälsa på
  • Coop Bergslagshallen
  • ICA Hårstorp

Här kan du fika rättvisemärkt:

  • Lindahls bageri
  • Mariagården
  • Närsjukvården i Finpång
  • Missionskyrkans café

Styrgrupp Finspång Fairtrade City

En styrgrupp arbetar tillsammans för mer kunskap om etisk konsumtion och handel. Där finns bland annat representanter från kommunen, företag, kyrkor och fackförbund. Styrgruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta för att Finspång ska uppnå status som Fairtrade City.

Styrgruppen är också ett forum för diskussion kring frågor om hållbarhet, rättvis handel och etisk konsumtion. Målet är att öka kunskapen om dessa frågor i samhället.

Genom olika informationsinsatser, kampanjer och andra aktiviteter ska styrgruppen arbeta för en kontinuerlig ökning av den etiska konsumtionen i kommunen och utbudet av etiskt märkta produkter på caféer, arbetsplatser, restauranger, hotell och butiker.

Styrgruppens ledamöter

Namn

Organisation

Thomas Lundh , ordförande

Coop Finspång, VD

Jonas Andersson, koordinator

Finspångs kommun

Hugo Andersson (C)

Finspångs kommun, kommunstyrelsen, miljöråd

Marie Johansson (KD)

Finspångs kommun, kommunstyrelsen, socialråd

Tommy Jacobsson (L)

Finspångs kommun, miljö- och samhällsberedningen

Pernilla Lindahl

Lindahls bageri

Mats Axelsson

ICA Nära

Eva Söderquist

Vision

Cecilia Ramäng

Svenska kyrkan, informatör

Annki Nilsson

ABF

Annelie Olsson

Kommunal

Ingvar Stenberg

Missionskyrkan, pastor

Christina Andersson

Kommuncaféet

Adam Norman

Fairtrade-ambassadör

Helene Esping

Mitt vårdförbund

Caroline Esping

Hälsa på

Relaterad information

Läs mer om Fairtrade och deras verksamhet.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång