Finspångs kommun

Språk/Language

Protokoll och kallelser

Här finns kallelser, protokoll och minnesanteckningar från olika politiska verksamheter i Finspångs kommun.

Bygg- och miljönämndens och sociala myndighetsnämndens protokoll är inte publicerade av hänsyn till sekretess.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Beredningen för tematiskt tillägg om vindkraft

Demokratiberedning

(Aktiv fram till 2022)

Lärandeberedning

(Aktiv fram till 2022)

Miljö- och samhällsberedning

(Aktiv fram till 2022)

Omsorgsberedning

(Aktiv fram till 2020)

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala pensionärsrådet

Relaterad information

Protokoll anslås

Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslags­tavla här på webbplatsen.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningarna är till skillnad från protokoll inte formella dokument med beslut. Anteckningarna justeras inte och de sätts inte heller upp på kommunens anslags­tavla.

Personuppgifter

Eftersom personuppgifter inte får publiceras utan den enskildes godkännande enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är personuppgifter borttagna från de här protokollen. Exempel på person­­uppgifter är adresser. Protokoll i original finns tillgängliga hos kansli- och utvecklings­avdelningen. Även protokoll äldre än 2018 finns tillgängliga hos kansli- och utvecklings­avdelningen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång