Språk/Language

Särskild utbildning för vuxna

Du som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada kan ansöka till särskild utbildning för vuxna. Du kan välja kurser inom ramen för träningsskola, grundskola och gymnasiesärskola. 

Så ansöker du

Du gör ansökan på blanketten som du hittar här på sidan. Du lämnar eller skickar blanketten till vuxenutbildningen i Bergska skolan. Om du har frågor eller behöver stöd att fylla i ansökningsblanketten kan du vända dig till någon av de personer som ansvarar för utbildningen. Namn och telefonnummer hittar du på den här sidan.

Vad händer när du har gjort ansökan?

Du som har skickat in ansökan kommer att bli kallad till skolan. Där kommer du att få träffa en pedagog som tillsammans med dig gör upp en studieplan. I studieplanen kommer det att stå vilka mål du har med dina studier, vilka kurser du ska gå och hur länge du ska studera.

Betyg och intyg

När du är klar med dina studier får du betyg om du läser kurser på grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå. Du kan få betyg A, B, C, D eller E. E är godkänt och A är högsta betyg.

Du kan också få intyg som visar vad du lärt dig på kursen. Läser du på träningsskolenivå eller orienteringskurser får du endast intyg.

Relaterad information

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

Helena Hellström
Rektor
Studie- och yrkesvägledare, sfi samt grundkurser

072-505 94 74

Ann-Kristin Lindgren
Studie- och yrkesvägledare, gymnasiekurser

070-221 63 80

Kjerstin Bygghammar
Administratör

0122-855 20

Cathrine Ottosson
Administratör

0122-854 75

Anna Karlsson
Utbildningsstrateg, samordnare VFU

070-811 36 39
anna.karlsson2@finspang.se

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång