Språk/Language

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen ska ge dig kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar ungdomsgymnasiet.

Utbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra. Kommunal vuxenutbildning har samma kursplaner och betygskriterier som ungdomsgymnasiet.

Studieformer

Undervisningen består av schemalagda lektioner dagtid, en till tre gånger i veckan. Dessutom ingår en hel del självstudier och inlämningsuppgifter.

Distansstudier kan vid särskilda skäl beviljas via annan anordnare. Kurserna startar om det finns ett tillräckligt antal sökande.

Studiemedel

Du kan ansöka om studiebidrag och studielån från CSN. CSN kräver att dina studier omfattar 20 gymnasiepoäng per vecka för heltidsstudier.

Utbildningskontrakt

Har du hoppat av gymnasiet? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Då kan du skaffa dig gymnasiekompetens via den kommunala vuxenutbildningen eller folkhögskolan med hjälp av ett utbildningskontrakt. Du kan också kombinera dina gymnasiestudier med jobb eller praktik och skaffa dig arbetslivserfarenhet samtidigt som du studerar. Du kan läsa mer om utbildningskontrakt på Arbetsförmedlingens webbplats.

Utbildning inom vård och omsorg, våren 2019

Jobbar du som vikarie idag? Vill du öka dina chanser att få en fast anställning? Sök vår utbildning inom vård och omsorg!

I Finspångs kommun önskar vi i första hand att du har omvårdnadsutbildning, motsvarande undersköterska, till tjänster inom vård och omsorg och social omsorg. Vi erbjuder därför en utbildning där du blir undersköterska. Utbildningstiden är individuell, vi tar hänsyn till tidigare kunskaper och erfarenheter.

Vill du veta mer? Kontakta Kjerstin Bygghammar eller Ann-Kristin Lindgren, kontaktuppgifter finns på sidan.

Mer inom vuxenutbildningen

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

Helena Hellström
Rektor
Studie- och yrkesvägledare, sfi samt grundkurser

072-505 94 74

Ann-Kristin Lindgren
Studie- och yrkesvägledare, gymnasiekurser

070-221 63 80

Kjerstin Bygghammar
Administratör

0122-855 20

Cathrine Ottosson
Administratör

0122-854 75

Anna Karlsson
Utbildningsstrateg, samordnare VFU

070-811 36 39
anna.karlsson2@finspang.se

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång