Språk/Language

Särskild utbildning för vuxna

Ungdomar som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka till särskild utbildning för vuxna. Där kan man välja kurser inom ramen för träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

Så ansöker du

Ansökan görs på blanketten som finns här på sidan. Lämna eller skicka den sedan till Vuxenutbildningen.

Vad händer när ansökan har kommit in?

Man blir kallad till skolan. Där får man träffa en pedagog som tillsammans med den sökande gör upp en studieplan. I studieplanen kommer det att framgå vilka mål den studerande kommer att ha med sina studier, vilka kurser som man skall gå och hur länge studierna kommer att pågå.

Betyg och intyg

När den studerande är klar med sina studier får deltagaren betyg om den har läst kurser på grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå. Betyg ges i en skala från A, B, C, D eller E. E är godkänt och A är högsta betyg.

Det kan också ges ett intyg som visar vad deltagaren har lärt sig på kursen. Läser man på träningsskolenivå får man endast intyg.

Relaterad information

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

Helena Hellström
Rektor
Vuxenutbildningen

0122-852 99

Cecilia Friberg
Lärare
Vuxenutbildningen

072-501 42 01