Språk/Language

Mottagningsenheten

Finspångs kommun har en mottagningsenhet för nyanlända elever. Mottagningsenheten Välkomsten är för elever som är nya i svenska skolan med målet att ge alla nyanlända elever en bra och likvärdig skolstart.

Detta är Välkomsten

Välkomsten är Finspångs kommuns mottagningsenhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet med mottagningsenheten är att ge alla nyanlända elever i Finspångs kommun en bra och likvärdig skolstart.

Välkomsten har sin verksamhet på Bergska skolan. På Välkomsten arbetar lärare och studiehandledare. Vid behov har vi tillgång till specialpedagog, studie och yrkesvägledare och kurator.

Detta händer på Välkomsten

Under tiden på Välkomsten kommer det att göras en kartläggning av elevens bakgrund, styrkor, intressen, förmågor och hälsa. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk. Kartläggningen ligger sedan till grund för planeringen av elevens fortsatta skolgång. Parallellt med kartläggningen erbjuder Välkomsten undervisning i form av ämnesintroduktion och samhällsintroduktion. Tiden på Välkomsten varierar från 1 till 8 veckor.

Skolplacering

Genom det fria skolvalet som gäller i Sverige har varje elev rätt att önska plats på valfri skola.
Eleven har en garanterad plats på skolan inom upptagningsområdet där eleven bor. Övriga skolor tar emot i mån av plats. När eleven ska börja på sin hemskola så kontaktar personalen på Välkomsten skolan för att påbörja överlämning av kartläggningen. Mottagande skola planerar sedan elevens fortsatta utbildning med utgångspunkt i kartläggningen.

Kontakt

Elisabet Rehn
Rektor
Sektor utbildning

0122-855 58
elisabet.rehn@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång