Språk/Language

Svälthagsskolan

Svälthagsskolan i Finspångs centralort vänder sig till elever i förskole­klass till årskurs tre och har cirka 120 elever. Skolan satsar på språk-, läs- och skriv­utveckling.

Barn leker i gungor utanför Svälthagsskolan.

Kungsfoto


Varje läsår har Svälthagsskolan ett antal gemensamma aktiviteter. På hösten en hälsovecka och på våren en ”husbytardag” när eleverna byter enhet. Dessutom har skolan friidrottsdag, skridskodag och skidans dag.

Fritidshem

Svälthagsskolan har ett integrerat fritidshem, Björkdungen, som vänder sig till årskurs F-3.

Verksamheten utgår från Skolverkets (LGR 11) riktlinjer och mål.

Öppettider måndag till fredag kl 6-18.

Anmälan fritidshem

Tillsynstid fritidshem

Inkomstuppgift till fritidshem

Uppsägning av plats fritidshem

Regler och avgifter fritidshem.pdf

Förskoleklass

Svälthagsskolan har en förskoleklass med 32 elever.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla på Svälthagsskolan ska känna trygghet och arbetsglädje. Eleverna ska möta personal som tar ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier. På Svälthagsskolan är vi alla lika, olika och unika och tillåts vara det.

Svälthagsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf

Sjukanmälan

Kontakt

Svälthagsskolan

072-085 34 83
svalthagsskolan@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 FINSPÅNG

Louise Åstrand
Rektor

0122-850 18
louise.astrand@finspang.se