Språk/Language

Rejmyre skola

Rejmyre skola har cirka 80 elever från förskoleklass till årskurs sex. Eftersom vi har olika många elever i årskurserna organiserar vi oss i både åldershomogena och åldersblandade klasser.  

Barn i idrottshallen.

Rejmyre skola strävar mot att ha en bred inriktning, allt från att satsa mycket på att kunskap är viktigt för elevernas framtid, till att utnyttja den vackra natur som omger skolan.

Verksamhet

Rejmyre skola är uppdelad i två byggnader. I den ena finns årskurs F-3 och fritidshemmet. I den andra finns årskurs 4-6. Elevantalet varierar mellan årskurserna och därför ser vår organisation olika ut år från år. För närvarande har vi en förskoleklass, klass 1, klass 2-3, klass 4-5 och klass 6.

All personal ingår i ett gemensamt arbetslag där förskollärare, fritidspedagog, lärare och resurspersonal ingår.

Lärarna från årskurs 4-6 jobbar som ämneslärare i några ämnen var och undervisar i flera årskurser. Detta gör att barnen blir våra gemensamma barn som vi känner väl och barnen känner väl igen alla vuxna på skolan.

Lärarna i årskurs 1-3 undervisar sin klass i alla ämnen utom i slöjd, idrott och musik.

Fritidshem

På Rejmyre skolas fritidshem erbjuder vi en meningsfull fritid som stödjer barnens utveckling. Vi lägger stor vikt vid den fria leken och att det alltid finns en lugn miljö för rekreation. Inomhus har vi gott om plats då vi har tillgång till alla rum på Myran. Vi har även möjlighet att använda skolans gymnastiksal på eftermiddagarna. För den som vill ha det lugnt och till exempel göra sina läxor finns alltid en ledig plats. Vi har en stor rolig skolgård med gräsmattor, sand och asfalt samt skogen inpå knuten. Det ger möjligheter till många olika aktiviteter. Vi samarbetar med förskolan vissa dagar vid stängning.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Öppettider måndag till fredag kl 6-18.

Blanketter för anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

Rejmyre samhälle

Rejmyre är ett litet brukssamhälle på cirka 1000 invånare i utkanten av Kolmårdens vidsträckta skogar och många sjöar. År 1810 grundades ett glasbruk här, som fortfarande är i drift. Skogen och sjöarna var då en förutsättning för att kunna driva ett glasbruk. Numera har skogen ingen betydelse för glastillverkningen, men dess inverkan på människornas välbefinnande får inte underskattas. Här finns gott om bär- och svampmarker och de många sjöarna utnyttjas flitigt till bad, fiske och kanotfärder.

Mitt i denna miljö ligger Rejmyre skola. Skolan byggdes 1964 när den gamla blev för liten. Då undervisades elever från åk 1-7 här. Numera är det en F-6 skola. Skolan renoverades 1994.

Sjukanmälan

Fritidshem och förskoleklass
072-230 64 71

Klass 1-3
072-242 24 89
072-526 22 68

Klass 4-5
070-841 50 73
072-233 66 09

Klass 6
070-841 50 74

Kontakt

Rejmyre skola

0122-858 15
rejmyre.skola@finspang.se

Mästarvägen 31, 612 72 Rejmyre

Robert Abrahamsson
Rektor

0122-852 84
robert.abrahamsson@finspang.se