Språk/Language

Val av skola

Om du som elev flyttar eller av någon annan anledning ska byta skola ska anmälan göras på en speciell blankett som finns att hämta under Blanketter och e-tjänster (länk till sidan Blanketter och e-tjänster hittar du till höger under Mer information).

Blanketten ska skrivas under av vårdnadshavare och lämnas till mentor som lämnar blanketten till expeditionen.

* Du som elev lämnar in böcker, nycklar och annat material som tillhör skolan.

Som vårdnadshavare fyller ni i någon av nedanstående blanketter:

* Skola i Finspångs kommun - ansökan

* Byte av skola inom Finspångs kommun - ansökan

* Förskoleklass/grundskola/fritidshem i annan kommun än vilken barnet är

* folkbokfört - ansökan* Adressändring barn i förskola/skola