Språk/Language

 Ytterligare en bekräftad smitta i elevgrupp

Hej!

Vi har idag fredag 12/3 fått besked om ytterligare en bekräftad smitta i elevgruppen och vill med anledning av detta återigen aktualisera vikten av att reagera på eventuellt symptom.

Elever ska stanna hemma även om hen bara känner sig lite sjuk eftersom man inte vet om det beror på covid-19. Finns det bekräftad smitta i hushållet ska samtliga i familjen stanna hemma i minst sju dagar, varav två dagar ska vara symptomfria från det datum covid-19 är bekräftad. Utöver detta är det av särskild vikt att god handhygien upprätthålls och att vi tänker på varandra och håller avstånd då det är möjligt.

Nyhemsskolan 7-9

Magnus Stark
Rektor

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se