Språk/Language

Rektorn redogör – mars

Hej! Påsken är i antågande och med den även lite värme och fler soltimmar. Effekten på skolan blir att eleverna i större utsträckning drar sig utomhus när de har raster vilket gör piggare och gladare ungdomar!

Som ni säkert är fullt medvetna om så ställde skolverket in de Nationella Proven (NP) för åk9 i dessa corona-tider, detta för att minska på arbetsbelastning för både pedagoger och elever. Proven har ett gott syfte där man dels stämmer av kunskapsläget för elever i åk9 på ett nationellt plan men även gör det möjligt för pedagogerna i respektive kommun att sambedöma och utveckla vår egen kompetens vad gäller bedömning och betygsättning. Istället för traditionella NP så erbjuder skolverket under våren bedömningsstöd i de olika ämnena, egentligen andra prov som kan användas för samma syfte men som inte kommer att registreras eller hanteras på nationell nivå. Flera pedagoger kommer att nyttja denna möjlighet då proven oftast är bra och ger en tydlig bild av elevers kunskapsnivå.

En annan sak som traditionsenligt går av stapeln för åk8 under vårterminen är PRAO. Vår PRAO-samordnare tillsammans med SYV (Studie- och yrkesvägledare) kan dessvärre konstatera att det finns ytterst få PRAO-platser att få tag på. Företagen är fortfarande hårt begränsade i samband med Corona-rekommendationer vilket resulterat i att vi inte kommer att ha PRAO enligt ordinarie rutiner. Istället kommer åk8 komplettera det upplägg de har haft i samband med vår SYV-profil med ytterligare marknadsrelaterade uppgifter. Dessa uppgifter kommer ske under V.17 med schemabrytande aktiviteter under två till tre dagar (beroende på vilket innehåll vi kan presentera). Tråkigt är det ändock att eleverna inte kommer ut på några arbetsplatser då jag vet att många har sett fram mot denna PRAO-period. Vi får hoppas att höstens PRAO kommer att verkställas enligt plan V.43.

Jag hoppas att ni alla har fått ett mail gällande vårens Skolenkät och att ni även fått tid till att besvara frågorna. Era svar är jätteviktiga för oss då dessa utgör underlag för utvärdering av vår verksamhet samt bidrar till nästa läsårs verksamhetsplan. Vi är oerhört tacksamma för ert deltagande som vidare hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Är det så att det har uppstått problem med själva enkäten eller att ni möjligtvis inte fått en inbjudan så ta kontakt med mig så löser vi eventuell problematik.

Våra nya skåp är ett trevligt inslag i vår fysiska arbetsmiljö... färggranna, gedigna funktionella och placerade utmed korridorerna vilket gjort att kapphallarna är tillgängliga för nytt möblemang. Val av möblering är i full gång och olika förslag utvärderas av både vuxna och elever. Hur det kommer att se ut i ett färdigt koncept vet vi i dagsläget inte men att det blir en förändring till det positiva står helt klart! En annan sak som har uppdagats i samband med våra nya skåp är att antalet elever som glömmer sina nycklar hemma har decimerats... ett resultat av att vi inte fick traditionella låskolvar till skåpen pga felleverans. Det faktum att eleverna själva har ansvar för sitt eget hänglås har fått en positiv effekt och inneburit mindre arbete för våra nyckelansvariga – vilket naturligtvis upplevs positivt. Konstaterandet av detta faktum har fått oss att ändra upplägg...vi kommer att behålla denna typ av låsanordning och inte göra bytet till låskolvar som det var tänkt i ett första skede. Vi kommer således i vår nya beställning av elevskåp fortsätta på inslagen väg och inhandla skåp med ”klinkerlås” dvs skåp som kräver kompletterande hänglås.

Med förhoppning om en snar beställning av möbler till kapphallar så önskar jag er en trevlig helg och en glad påsk!

Mvh

Magnus Stark

Rektor

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se