Språk/Language

Klass i åk 8 övergår till tillfällig distansundervisning.

Hej!

Sent igår eftermiddag togs beslut om att en klass i åk 8 tom fredag 7 maj övergår till distansundervisning.

Enstaka bekräftad smitta samt ytterligare några elever med symptom gjorde att verksamhetschef i dialog med regionens smittskyddsläkare fick råd om att beslut bör tas om distansundervisning för gällande klass.

Det avgörande beslutet tas slutligen av kommunstyrelsens ordförande. Situationen är naturligtvis ansträngd och vi är tvungna att göra avväganden kring elevers skolgång där närundervisning ska vägas mot smittspridning. Även övriga klassers situation diskuterades med smittskyddet igår men än så länge då bekräftad smitta endast finns hos ett fåtal elever i enstaka klasser är bedömningen att klasserna (förutom aktuell klass) tillsvidare ska erbjudas ordinarie undervisning.

Även fortsättningsvis följer vi utvecklingen noga och rapporterar dagligen klassers frånvaro samt orsak till frånvaro, och om verksamhetschef eller skolchef i kontakt med smittskyddet får rådet att distansundervisa någon verksamhet så gör man det.

Nyhemsskolan 7-9

Magnus Stark
Rektor

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se