Språk/Language

Covid 19 information från utbildningschef

Här kommer ett informationsbrev från kommunens utbildningschef.

Tack för att ni stannar hemma vid sjukdom

Smittspridningen av covid-19 är hög i samhället och för att minska smittspridningen är det jätteviktigt att vi alla hjälps åt att följa myndigheternas rekommendationer.
Att vi tillsammans fortsätter följer rekommendationer för att minska smittspridningen är jätteviktigt – då smittspridningen fortfarande är hög i samhället. Tänk på att stanna hemma vid sjukdom och följa riktlinjer kring karantän om någon i familjen har konstaterats positiv för covid-19.

När ska mitt barn stanna hemma?

Ditt barn ska stanna hemma från skola och förskola vid minsta symtom som kan bero på covid-19.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma?

Hur länge ditt barn ska vara hemma beror på om hen eller någon annan i familjen konstaterats positivt för covid-19 eller inte. Det är viktigt att ni följer Region Östergötlands riktlinjer för hur länge man ska stanna hemma och vad som gäller för karantän om någon i familjen har konstaterats positiv för covid19.

Du hittar information om när man ska stanna hemma, hur länge man ska stanna
hemma och vad som gäller vid karantän på 1177.se: 1177.se - Minska risken att du och andra får covid-19


Med vänliga hälsningar
Anders Pantzar
utbildningschef

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se