Finspångs kommun

Språk/Language

Nyhemsskolan sju till nio

Verksamheten inom Nyhemsskolan sju till nio ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum.

Lärare håller lektion och elev räcker upp handen

Vi arbetar därför målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal. Det ger förutsättningar för att eleven ska känna trygghet, ha en framtidstro och utveckla sina kunskaper.

Skolan är en högstadieskola som ligger på västra sidan av Finspångs tätort.

Kontakt

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Ulrika Johansson
Biträdande rektor
Nyhemsskolan 7-9

0122-850 21
ulrika.johansson3@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Therese Cloffe
Administratör
Nyhemsskolan F-9, anpassad grundskola

0122-856 68
therese.cloffe@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Annelie Palm
Administratör
Nyhemsskolan F-9 och anpassad grundskola

0122-856 70
annelie.palm@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång