Språk/Language

Hällestads fritidshem

Fritidshemmet i Hällestad styrs av läroplanens första, andra och fjärde del och undervisningen ska bidra till utveckling och lärande vilket skapar möjlighet en meningsfull fritid för eleverna. På Hällestads fritidshem planerar vi verksamheten efter elevernas behov, erfarenheter och intressen. Genom undervisningen på fritidshemmet får eleverna även testa nya arbetssätt och tillgång till nya lärmiljöer.

Hällestads fritidshem delar lokaler med förskoleklassen men vi har även tillgång till alla enheter på skolan såsom gymnastiksal, slöjdsalar, hemkunskapssal och olika klassrum. Utomhus har vi en stor skolgård med gräsmattor, sand och asfalt vilket skapar möjligheter till rörelse. På skolgården finns även gungor, rutschbana, fotbollsplaner och en rastbod med lekmaterial.

Frukost serveras kl. 7:15 och mellanmål kl. 14:15 i skolans matsal.

Vi har öppet kl. 6.00-18.00.
Telefonnummer: 070-841 50 75

Kontakt

Hällestad skola
Expedition

0122-856 01
hallestad.skola@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad