Språk/Language

Hällestad skola

Hällestad skolas verksamhet vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex och har cirka 150 elever.

Hällestad skola.

Skolan ligger 15 km nordväst om Finspång. Vi lägger stor vikt vid att varje elev ska få utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar, både kunskapsmässigt och socialt.

Vi har en stor skolgård där många olika aktiviteter kan bedrivas och skolgården inbjuder till mycket lek. Vårt skolråd är mycket aktiva och delaktiga vilket resulterat i en ny fin klätterställning.

Värdegrund

Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag, med stora befogenheter att själva ta ansvar för och planera sitt arbete. Målet är att varje elev ska uppleva skolan som en trygg arbetsplats där han/hon får utvecklas och lyckas utifrån sina förutsättningar, med hjälp av den handledning och stöd han/hon är i behov av.

Fritidshem

På fritidshemmet i Hällestad är det är mycket fri lek och det finns gott om lekmaterial att välja på. Inomhus har vi gott om plats då vi har tillgång till alla enheterna. Skolans gymnastiksal, slöjdsalar och ateljé har vi också tillgång till. För den som vill ha det lugnt och till exempel göra sina läxor finns alltid en ledig plats.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Vi har en stor skolgård med gräsmattor, sand och asfalt. Det ger möjligheter till att spela fotboll, brännboll, innebandy (fast ute), åka skateboard och inlines. Gunga, leka i sanden och åka rutschbana kan man också göra. Närheten till skogen är också en tillgång.

Frukost serveras kl. 7.30 och mellanmål kl 14.30 i skolans matsal. Vi har öppet kl. 6.00-18.00.

Blanketter för anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

Sjukanmälan

Kontakt

Kristian Strimark
Rektor
Grytgöls skola och Hällestad skola

0122-859 62
kristian.strimark@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad

Hällestad skola
Expedition

0122-856 01
hallestad.skola@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad