Språk/Language

Trafikvett

Det är mycket trafik vid skolan på morgonen och eftermiddagen. Det är därför viktigt att du som elev och andra är försiktiga och uppmärksamma när ni rör er på cykelbanor och vägar runt skolan.

Enligt lag är det obligatoriskt för elever under 15 år att använda cykelhjälm. Därför ska cykelhjälm användas vid utflykter under skoltid och på väg till och från skolan.

Mopedåkning tillåts endast till och från cykelställen och då i låg fart.
Okynnesåkning är förbjuden.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 FINSPÅNG