Språk/Language

Arbetslag

Skolan består läsåret 2020-2021 av fyra årsarbetslag från årskurs 6 - 9. Varje arbetslag ansvarar för en årskurs elever i skolan. För att öka samarbetsmöjligheter och underlätta planeringsarbetet är undervisningen för de flesta lärarna lagd i två arbetslag.