Språk/Language

Skola 24

Här kan du som vårdnadshavare se ditt barns schema, frånvaro och lärarnas bedömning. Du kan även registrera frånvaro och ansöka om ledighet.

För att logga behöver du Bank Id. Använd alla typer av webbläsare för utom Internet Explorer. Fungera inte inloggningen kontakta mentorn/klasslärare som i sin tur vidarebefodrar informationen till skolans administratör.