Språk/Language

Brenäs skola

Brenäs skola vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex. Skolan har cirka 30 elever som är indelade i förskoleklass till årskurs två, årskurs tre och årskurs fyra till sex. Skolans profil är natur och miljö. 

Brenäs skola vy mot sjön

Brenäs skola präglas av engagemang och samsyn, från såväl föräldrar, elever och personal. Skolan har en lokal styrelse med föräldramajoritet. 

Sjukanmälan

Klass F-2
0122-858 26

Klass 3-6
0122-858 27

Kontakt

Brenäs skola, klass F-2

0122-858 26
brenas.skola@finspang.se

641 91 Katrineholm

Brenäs skola, klass 3-6

0122-858 27
brenas.skola@finspang.se

641 91 Katrineholm

Inga-Lill Björklund
Rektor

072-143 99 77
inga-lill.bjorklund@finspang.se