Språk/Language

Fler kontaktuppgifter till Björke skola

Louise Åstrand
Rektor
Svälthagsskolan, Björke skola, Blåklintens förskola

0122-850 18
louise.astrand@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 FINSPÅNG

Tarja Jansson
Administratör
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan, Björke skola, Blåklintens förskola

0122-855 95

Annelie Fogelin
Skolsköterska
Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola

0122-857 31
annelie.fogelin@finspang.se

Elina Björk
Kurator
Björke skola

0122-855 84
Elina.bjork@finspang.se

Jeanette Laursen
Skolbibliotekarie
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan, Björke skola

0122-855 30

Kontakt

Björke skola, klass F-6

070-390 60 47
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG

Björke fritidshem

072-549 35 22
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG