Språk/Language

Skolsköterska

Skolhälsovården är främst förebyggande och medverkar till utveckling av barn- och ungdomars hälsa ur ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till alla barn och ungdomar i åldrarna 6-20 år, och finns från förskoleklass till och med gymnasiet.

Skolhälsovården ska;

*bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
*erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
följa elevens utveckling och identifiera funktionshinder eller andra särskilda behov.
*följa upp elev med medicinska och socioemotionella problem.
medverka vid skolutredningar med den medicinska delen.
*Skolhälsovården är med och påverkar samt arbetar för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleven.

Vi har många samarbetspartner, till exempel socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Ungdomshälsan och Barnavårdscentralen.

I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentral.

Mer information

Hälsokontroller

Vaccinationer

Kontakt

Reneé Höglund
Skolsköterska
Nyhemsskolan7-9, Grundsärskolan och Träningsskolan 

0122-856 83
renee.hoglund@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång