Finspångs kommun

Språk/Language

Skolråd och elevråd

Finspångs kommun har lokala skolråd på de olika skolorna och ett kommunövergripande skolråd där representanter från alla grundskolor träffas.

Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, samråda och föra dialog kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett övergripande plan. Ett annat syfte är att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse och samarbete mellan skolråden i kommunen.

Syftet med de lokala skolråden är att informera, samråda och föra dialog kring frågor som berör den eller de lokala enheten eller enheterna. Frågor av övergripande karaktär tas i det kommunövergripande skolrådet.

De lokala skolråden träffas två gånger per termin och det kommunövergripande träffas en gång per termin.

Kontakt

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång