Språk/Language

Grytgöls fritidshem

På Grytgöls fritidshem erbjuder vi en meningsfull fritid med stöd i barnens utveckling. Vi lägger stor vikt vid den fria leken och att det alltid finns en lugn miljö för rekreation.

Vi har en stor och rolig utemiljö med skogen in på knuten. Vår innemiljö är mysig. Vi har tillgång till gymnastiksalen varje em.

På lov har vi en del planerad verksamhet som till exempel:

  • Pingisturnering
  • Hälsa på de andra två fritidshemmen i rektorsområdet.
  • Skridskoåkning (finns isbana på skolgården)
  • Övernattning

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Våra öppetider är kl. 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken läs mera om fritidshem.

Kontakt

Grytgöls skola
Expedition

0122-856 11
grytgol.skola@finspang.se

Rommetorpsvägen , 612 74 Grytgöl