Språk/Language

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntan är en av två förskolaor i Sonstorp belägen cirka en mil från Finspång. Förskolan har ett bra läge i slutet av en återvändsgata i ett villaområde. Vi har nära till skogen och många andra fina områden i närheten.

Skogsgläntans förskola. Ett rosa hus med svart tak. Grön gräsmatta framför och en trädgren hänger ner.

Vi jobbar för att barnen ska få en trygg, positiv och lärorik tid på förskolan. Leken är grunden i vår verksamhet. Vi övar på lekens olika lekkoder, turtagning och samspel.

Maten levereras från köket på Hällestadgården. Vi lånar kontinuerligt en gymnastiksal i närheten.

Verksamhet

Förskolan bedriver utbildning för barn från ett års ålder fram till att de börjar i förskoleklass. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet och trivsel för både barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift för förskolan.

Det sociala samspelet mellan barnen, att "vara en bra kompis" har vi som ett genomgående tema.

Språket är ett annat av våra områden som vi lägger stor vikt vid. Vi använder oss av sagor, ramsor, mycket sång och musik, drama samt samtal med barnen för att utveckla språket. Vi språkar vid rutinsituationer och sätter ord på begrepp.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

  • 16 augusti
  • 7 oktober
  • 10 januari
  • 13 juni

Kontakt

Skogsgläntans förskola
Bergåsvägen 6, 612 94 Finspång

070-306 25 44

skogsglantans.forskola@finspang.se

Ingeborg Nilsson
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-85 547
ingeborg.nilsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elisabeth Jonsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-853 55
elisabeth.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång