Språk/Language

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntan är en förskola i Sonstorp, cirka en mil från Finspång. Förskolan har ett perfekt läge i slutet av en återvändsgata i ett villaområde. Vi har nära till skogen och en cykelväg. Vi använder oss av dessa för motoriska aktiviteter.

Skogsgläntans förskola på vintern.

Den närbelägna Missionkyrkans rörelserum använder vi till gymnastik och rörelse samt en väl fungerande femårsgrupp. Där ingår även femåringar från dagbarnvårdarna i området och Björkhagens förskola.

Vi arbetar aktivt för en bra miljö. Vi sopsorterar tillsammans med barnen och pratar mycket om miljön.

Vår mat levereras från Hällestadgårdens kök.

Verksamhet

Förskolan bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till att de börjar i förskoleklass. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet och trivsel för både barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift för förskolan.

Det sociala samspelet mellan barnen, att "vara en bra kompis" har vi som ett genomgående tema. Vi pratar om likabehandlingsplanen med barnen och jobbar utifrån den.

Språket är ett annat av våra områden som vi lägger stor vikt vid. Vi använder oss av sagor, ramsor, mycket sång och musik, drama samt samtal med barnen för att utveckla språket. Vi använder även tecken.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

  • 16 augusti
  • 7 oktober
  • 10 januari
  • 13 juni

Kontakt

Skogsgläntans förskola
Bergåsvägen 6, 612 94 Finspång

070-306 25 44

skogsglantans.forskola@finspang.se

Ingeborg Nilsson
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-85 547
ingeborg.nilsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elisabeth Jonsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-853 55
elisabeth.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång